Produktuppgifter

Atlantis OD

Växtskyddsmedel

4838
2008-06-03
2013-12-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.

Utfasningsinformation

2021-05-01
2021-05-01
2022-05-01
Oljedispersion
2 L
  • Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete.
  • För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska det framgå av produktinformationen, att de anvisningar som framgår av allmänna råd 97:3 och lämplig hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd som hör till Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel ska iakttas.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
5641 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Ändrat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Ändrat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Förnyat produktgodkännande
4838 Atlantis OD Produktgodkännande