Lämna sökfälten tomma om du vill att alla produkter i registret ska visas
 
Registreringsnummer kan ha olika format:
  • Svenska registreringsnummer består av fyra siffror. Nummerserien börjar på 2001.
  • Biocidprodukter som ingår i en familj ärver familjens fyrsiffriga registreringsnummer följt av ett medlemsnummer. Formatet är 0000-0-0.
  • Biocidprodukter anmälda enligt förenklat förfarande börjar med ordet EU följt av en serie siffror eller bokstäver, t.ex. EU-0000000-0000.
  • PHT-nummer har formatet PHT-0000-0000. De fyra sista sifforna är registreringsnumret på den produkt som parallellhandelstillståndet refererar till.
 
Delträff
Börjar med
Exakt träff
 
Alla
Har gällande godkännande
Godkännande upphört