Uppgifter om ämnet

144550-36-7
634.501
Jodsulfuronmetyl-natrium
Metyl-4-jodo-2-[3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]bensoat, natrium salt
Benzoic acid, 4-iodo-2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, monosodium salt

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Hussar 4679 5 vikt-% 2 L 2017-11-01
Chekker 4767 1,25 vikt-% 2 L 2017-11-01
Hussar OD 4852 100 g/l 2 L
Logo 4790 1,0 vikt-% 2 L
Atlantis OD 5641 2,0 g/l 2 L
Atlantis OD 4838 2,0 g/l 2 L
Caliban Duo 5080 1,0 vikt-% 2 L 2017-11-01
MaisTer 4906 1 vikt-% 2 L
Sekator OD 5199 25,0 g/l 2 L
Hussar Plus OD 5661 50 g/l 2 L
Hussar Plus OD 5221 50 g/l 2 L
Cossack OD 5642 7,5 g/l 2 L
Cossack OD 5263 7,5 g/l 2 L
Othello OD 5653 2,5 g/l 2 L
Othello OD 5268 2,5 g/l 2 L
Sekator Plus OD 5564 6,25 g/l 2 L
MaisTer Power 5694 1 g/l 2 L

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut