Begränsa sökningen ytterligare med objekttyp

Inget kryss medför att sökning görs på alla objekt

Period (fr.o.m) för beslutsdatum
Början av året
30 dagar bakåt
Inget
Annat datum
Begränsa sökningen ytterligare med ärendetyp

Inget kryss medför att sökning görs på alla typer av ärenden