Välkommen till bekämpningsmedelsregistret

 

Tillfälligt problem: Får du konstiga resultat när du söker i registret? Läs mer under menyn Hjälp

Vad finns i Bekämpningsmedelsregistret?

Registret innehåller alla de bekämpningsmedel som är (eller tidigare har varit) godkända i Sverige. Det innehåller även beslut som ”relaterar” till dessa godkända bekämpningsmedel såsom

  • Parallellhandelstillstånd
  • Ytterligare namn som får användas utöver de godkända namnen
  • Utvidgade användningsområden för växtskyddsmedel ( UPMA)
  • Dispenser för produkter och/eller ämnen som används i bekämpningsmedel

Det som inte finns i registret listas under menyn Hjälp.
Produkter som har godkänts av ett annat EU-land enligt så kallat "förenklat förfarande" finns förtecknade i denna lista.

Summary in English

The Pesticides Register contains information on more than 3,000 authorised and previously authorised pesticide products in Sweden. The register is only in Swedish, but you can easily find user classes, registration numbers, specific conditions and dates of validity and expiry.