Registret innehåller information om de bekämpningsmedel som är eller har varit godkända i Sverige. Du kan bland annat hitta information om:

  • Växtskyddsmedel
  • Biocidprodukter och biocidproduktfamiljer
  • Parallellhandelstillstånd
  • Ytterligare namn för produkter
  • Utvidgade användningsområden för växtskyddsmedel (UPMA)
  • Dispenser för bekämpningsmedel

Saknar du något, titta gärna under menyn Hjälp där några av de uppgifter som inte finns i registret är listade.
Biocidprodukter som har anmälts enligt så kallat förenklat förfarande kommer att läggas in i registret allteftersom. Tills vidare finns de förtecknade i denna lista.

Summary in English
The Swedish Pesticides Register contains information on more than 3,000 pesticide products. Unfortunately the register is only in Swedish, but you may find user categories, registration numbers, user conditions and information on validity and expiry dates.