Produktuppgifter

Stroller Mossa F

Växtskyddsmedel

3813
2009-01-01
2010-03-01
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.

Utfasningsinformation

2010-08-01
2011-08-01
2012-08-01
Granulat
3
  • Mot mossa i gräsmattor.
  • Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
3813 Stroller Mossa F Förnyat produktgodkännande
3813 Stroller Mossa F Ändrat produktgodkännande
3813 Stroller Mossa F Förnyat produktgodkännande
3813 Stroller mossa F Ändrat produktgodkännande
3813 Stroller mossa F Ändrat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Ändrat produktgodkännande
Ändrat produktgodkännande
Förnyat produktgodkännande
Produktgodkännande