Produktuppgifter

hydroflor mosskill

3160
1974-10-28
1983-12-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.
Granulat
3
  • Mot mossa i gräsmattor.

Märkning

  • 5101: Förvaras oåtkomligt för barn.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
3160 hydroflor mosskill Produktgodkännande