Uppgifter om ämnet

7720-78-7
837
231-753-5
Järn(II)sulfat
Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1)

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
hlc-anti-moss 2230 40 vikt-% 3 1976-12-31
moss 2231 25 vikt-% 3 1978-08-22
mosso 2232 25 vikt-% 3 1973-12-31
weibulls mossdöd 2233 25 vikt-% 3 1978-12-31
motmossa 2339 20 vikt-% 3 1976-07-07
hydroflor mosskill 3160 11,5 vikt-% 3 1983-12-31
Stroller-Plus Mossa 4181 10,93 vikt-% 3

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut