Produktuppgifter

Gräsmattegödsel mot mossa

Växtskyddsmedel

4085
2003-01-01
2008-12-31
Godkännande för bekämpningsmedel är tidsbegränsade och kan ändras.
Klicka här för att se samtliga beslut som rör produkten.

Utfasningsinformation

2009-01-01
2010-01-01
Granulat
3
  • Mot mossa i gräsmattor.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
4085 Gräsmattegödsel mot mossa Förnyat produktgodkännande
4085 Gräsmattegödsel mot mossa Ändrat produktgodkännande
4085 Gräsmattegödsel mot mossa Ändrat produktgodkännande
4085 Gräsmattegödsel mot mossa Förnyat produktgodkännande
Produktgodkännande