Produktuppgifter

Sterminio 2000

Biocidprodukt

4025
2016-06-17
2016-07-05

Utfasningsinformation

2016-07-06
2017-07-06
2018-07-06
Tablett
3
  • Mot mygg.
  • Endast inomhus.
  • Får endast användas i därtill avsedd apparatur.
  • Av förpackningen ska följande framgå:
  • - att produkten innehåller parfym.

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Beslut i kronologisk ordning

Det beslut som visas är markerat i listan

Registreringsnummer Produktnamn Gäller från Ärendetyp(er)
4025 Sterminio 2000 Ändrat produktgodkännande
4025 Sterminio 2000 Förnyat produktgodkännande
4025 Sterminio 2000 Förnyat produktgodkännande
4025 Sterminio 2000 Förnyat produktgodkännande
4025 Sterminio 2000 Förnyat produktgodkännande
4025 Sterminio 2000 Förnyat produktgodkännande
Produktgodkännande