Företagsuppgifter

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S
c/o Lundgrens Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard 12
DK-2900  Hellerup

DANMARK

Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud

Antal godkända produkter 5 st
Antal produkter vars godkännande upphört 22 st
 
  Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll Produkt Regnr Behörighetklass Huvudgrupp Godkännande upphörde
Innehavare Roundup 3220 2 L Växtskyddsmedel 2016-10-01
Innehavare Roundup Ultra 3937 2 L Växtskyddsmedel 2022-07-01
Innehavare Roundup Dry 3939 2 L Växtskyddsmedel 2006-07-01
Innehavare ECO-plugg 4023 3 Växtskyddsmedel 2006-07-01
Innehavare Roundup G 4036 3 Växtskyddsmedel 2019-01-01
Innehavare Roundup S 4037 3 Växtskyddsmedel 2007-12-31
Innehavare Monitor 4304 2 L Växtskyddsmedel 2017-05-01
Innehavare Jablo Glyfosat 4354 2 L Växtskyddsmedel 2013-02-13
Innehavare Roundup Max 4466 2 L Växtskyddsmedel 2016-10-01
Innehavare Roundup Q 4562 3 Växtskyddsmedel 2021-11-01
Innehavare Roundup Stop 4569 3 Växtskyddsmedel 2016-01-01
Innehavare Roundup W 4589 3 Växtskyddsmedel 2016-01-01
Innehavare Latitude 4766 2 L Växtskyddsmedel 2017-09-06
Innehavare Roundup Gold 4968 2 L Växtskyddsmedel 2015-06-15
Innehavare Roundup Gold ST 4969 2 L Växtskyddsmedel 2020-08-01
Innehavare Roundup FL 360 4970 2 L Växtskyddsmedel 2016-01-01
Innehavare Roundup FL 540 4971 2 L Växtskyddsmedel 2016-01-01
Innehavare Jablo 4972 2 L Växtskyddsmedel 2020-08-01
Innehavare Roundup Terrace 4996 3 Växtskyddsmedel 2021-11-01
Innehavare Roundup Flex 5065 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Gel 5066 3 Växtskyddsmedel 2021-11-01
Innehavare Roundup E 5118 3 Växtskyddsmedel 2021-11-01
Innehavare Roundup PowerMax 5296 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Flick 5297 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Gel Max 5305 3 Växtskyddsmedel 2021-11-01
Innehavare Roundup Plug 5359 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Plug 5718 2 L Växtskyddsmedel

Parallellhandelstillstånd

 
Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Produkt Regnr Godkännande upphörde
Jablo FL PHT-0072-5297 Roundup Flick 5297
Spectra PHT-0011-4972 Jablo 4972 2020-08-01
Spectra FL PHT-0073-5297 Roundup Flick 5297