Företagsuppgifter

Monsanto Crop Sciences Denmark A/S
c/o Lundgrens Advokatpartnerselskab Tuborg Boulevard 12
DK-2900  Hellerup

DANMARK

Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud

Antal godkända produkter 10 st
Antal produkter vars godkännande upphört 16 st
 
  Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll Produkt Regnr Behörighetklass Huvudgrupp Godkännande upphörde
Innehavare Roundup 3220 2 L Växtskyddsmedel 2016-10-01
Innehavare Roundup Ultra 3937 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Dry 3939 2 L Växtskyddsmedel 2006-07-01
Innehavare ECO-plugg 4023 3 Växtskyddsmedel 2006-07-01
Innehavare Roundup G 4036 3 Växtskyddsmedel 2019-01-01
Innehavare Roundup S 4037 3 Växtskyddsmedel 2007-12-31
Innehavare Monitor 4304 2 L Växtskyddsmedel 2017-05-01
Innehavare Jablo Glyfosat 4354 2 L Växtskyddsmedel 2013-02-13
Innehavare Roundup Max 4466 2 L Växtskyddsmedel 2016-10-01
Innehavare Roundup Q 4562 3 Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Stop 4569 3 Växtskyddsmedel 2016-01-01
Innehavare Roundup W 4589 3 Växtskyddsmedel 2016-01-01
Innehavare Latitude 4766 2 L Växtskyddsmedel 2017-09-06
Innehavare Roundup Gold 4968 2 L Växtskyddsmedel 2015-06-15
Innehavare Roundup Gold ST 4969 2 L Växtskyddsmedel 2020-08-01
Innehavare Roundup FL 360 4970 2 L Växtskyddsmedel 2016-01-01
Innehavare Roundup FL 540 4971 2 L Växtskyddsmedel 2016-01-01
Innehavare Jablo 4972 2 L Växtskyddsmedel 2020-08-01
Innehavare Roundup Terrace 4996 3 Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Flex 5065 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Gel 5066 3 Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup E 5118 3 Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup PowerMax 5296 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Flick 5297 2 L Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Gel Max 5305 3 Växtskyddsmedel
Innehavare Roundup Plug 5359 3 Växtskyddsmedel

Parallellhandelstillstånd

 
Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Produkt Regnr Godkännande upphörde
Jablo FL PHT-0072-5297 Roundup Flick 5297
Spectra PHT-0011-4972 Jablo 4972
Spectra FL PHT-0073-5297 Roundup Flick 5297