Företagsuppgifter

KLARSØ A/S
SØHOLM PARK 1
DK-2900  HELLERUP

DANMARK

+45 354 366 11
+45 354 376 11

Produkter för vilka företaget är innehavare eller ombud

Antal godkända produkter 1 st
Antal produkter vars godkännande upphört 19 st
 
  Visa också produkter vars godkännande upphört
Roll Produkt Regnr Behörighetklass Huvudgrupp Godkännande upphörde
Ombud Hormotex 750 3247 2 L Växtskyddsmedel 2011-10-11
Innehavare OPTICA Mekoprop 3757 2 L Växtskyddsmedel 2008-05-31
Innehavare OPTICA Diklorprop 3758 2 L Växtskyddsmedel 1999-12-31
Innehavare Stroller-Plus Kombi 3946 3 Växtskyddsmedel 2010-05-01
Innehavare ÖRTEX MCPA 750 3952 2 L Växtskyddsmedel 2002-12-31
Innehavare gräsgödsel moss 3986 3 Växtskyddsmedel 1997-12-31
Innehavare Weibulls Stoppar ogräs 4070 3 Växtskyddsmedel 2007-12-31
Innehavare CYPERB 4071 2 L Växtskyddsmedel 2009-01-01
Innehavare Stroller-Plus Mossa 4181 3 Växtskyddsmedel
Innehavare RAMBO SPRAY 4242 3 Växtskyddsmedel 2007-12-31
Innehavare RAMBO 4254 3 Växtskyddsmedel 2007-12-31
Innehavare Optica Trio 4309 2 L Växtskyddsmedel 2010-11-04
Innehavare Weibulls Stoppar Ohyra 2000 4321 3 Växtskyddsmedel 2000-12-31
Innehavare OPTICA Diklorprop 600 4347 2 L Växtskyddsmedel 2011-06-01
Innehavare Stoppar myror Spray 4348 3 Biocidprodukt 2001-12-31
Innehavare Weibulls Stoppar Ohyra 4453 3 Växtskyddsmedel 2009-01-01
Innehavare Weibulls Stoppar myror Spray 4454 3 Biocidprodukt 2008-12-31
Innehavare Rambo Bio Spray 4489 3 Växtskyddsmedel 2019-01-01
Innehavare Rambo Bio 4504 3 Växtskyddsmedel 2019-01-01
Innehavare Stroller-Plus Trippel 4681 3 Växtskyddsmedel 2017-04-01

Parallellhandelstillstånd

 
Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Produkt Regnr Godkännande upphörde
Keeper Total K PHT-0020-4504 Rambo Bio 4504 2019-01-01
Keeper Total S PHT-0019-4489 Rambo Bio Spray 4489 2019-01-01