Uppgifter om ämnet

1492044-51-5
Etoxilerad fettalkohol alkyleter
Poly(oxy-1,2-etandiyl), alfa-metyl-omega-hydroxy-, C11-14-isoalkyl etrar, C13-rik

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut