Uppgifter om ämnet

85-00-7
55
201-579-4
Dikvat dibromidsalt
1,1'-etylen-2,2'-bipyridyldiyldibromid
Dipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazinediium, 6,7-dihydro-, dibromide

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
ogräs lukaren 2259 2,5 vikt-% 3 1982-05-11
Reglone 3367 374 g/l 1 L 2019-05-04
Diqua 5006 374 g/l 1 L 2019-05-04
Barclay D-quat 5005 375 g/l 1 L 2019-05-04
Quad-Glob 200 SL 5022 374 g/l 1 L 2019-05-04

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut