Uppgifter om ämnet

40465-66-5
284.007
Glyfosat(ammoniumsalt)
Glycine, N-(phosphonomethyl)-, monoammonium salt

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Roundup Max 4466 74,7 vikt-% 2 L 2016-10-01
Touchdown Premium 4472 396,2 g/l 2 L 2019-01-01
Rambo Bio Spray 4489 7,73 g/l 3 2019-01-01
Rambo Bio 4504 132 g/l 3 2019-01-01
Roundup Stop 4569 74,7 vikt-% 3 2016-01-01
Keeper SG 680 4931 73,75 vikt-% 3 2015-12-31
Ecoplug MAX 4903 74,7 vikt-% 3 2016-10-01
Roundup PowerMax 5296 79,2 vikt-% 2 L
Roundup Plug 5359 79,2 vikt-% 2 L
Roundup Plug 5718 79,2 vikt-% 2 L

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut