Bekämpningsmedel - hjälp att beräkna ansökningsavgift

Typ av bekämpningsmedel
Prisuppgifterna är hämtade ur förordning (2013:63) om bekämpningsmedel. Förordning 2013:63 är det juridiska dokumentet.

Växtskyddsmedel

Prislista
Ansökningsblanketter