Bekämpningsmedel - hjälp att beräkna ansökningsavgift

Om beräkningsverktyget

Det här är ett hjälpmedel till dig som vill se vad din ansökan kan kosta. Genom att ange typ av ansökan och viss information om produkten (t.ex. antal verksamma ämnen) tar beräkningsverktyget fram ett totalpris bestående av grundavgift och eventuella tilläggsavgifter.

Prisuppgifterna är hämtade ur förordning (2013:63) om bekämpningsmedel. Förordning 2013:63 är det juridiska dokumentet.

Observera att verktyget bara ger en preliminär beräkning av ansökningsavgiften. Kemikalieinspektionen fastställer slutlig ansökningsavgift baserat på den skriftliga ansökan och meddelar den i form av ett beslut.

Prisuppgifterna är hämtade ur förordning (2013:63) om bekämpningsmedel. Förordning 2013:63 är det juridiska dokumentet.