Ämnesregistret

I denna databas kan Du söka efter kemiska namn, synonymer, summaformler, CAS-nummer och EINECS-nummer.


Namn, CAS-nr eller EG-nr

(CAS- och EG-nr med bindestreck)


Databasen uppdaterad 2022-11-21