Uppgifter om ämnet

52888-80-9
539
Prosulfokarb
S-bensyldipropyltiokarbamat
Carbamothioic acid, dipropyl-, S-(phenylmethyl) ester

Produkter där ämnet ingår som verksamt ämne

 Visa också produkter vars godkännande upphört
Produkt Regnr Halt Behörighetklass Godkännande upphörde
Boxer 3887 800 g/l 2 L
Boxer 5565 800 g/l 2 L
Boxer 5760 800 g/l 2 L
Roxy 800 EC 5137 800 g/l 2 L
Roxy 800 EC 5566 800 g/l 2 L
Roxy 800 EC 5761 800 g/l 2 L
Purelo 5385 667 g/l 2 L
Purelo 5567 667 g/l 2 L
Purelo 5763 667 g/l 2 L
Jura 5421 667 g/l 2 L
Jura 5568 667 g/l 2 L
Jura 5762 667 g/l 2 L
pro-Opti 5768 800 g/l 2 L
Linati 5803 800 g/l 2 L

Dispenser för ämnet

Användning Godkänd fr.o.m. Godkänd t.o.m. Visa beslut