Kemikalieinspektionens logotyp
column.gif (842 bytes)

Teknisk beskrivning av ämnet


tillbaka


In English

 

Zinkdialkylditiofosfat, Zinkdiarylditiofosfat (ZnDDP)  (1998)

 

 

Cas-nr: 84605-29-8
Synonymer: Zinkdialkyl(C3-C6)ditiofosfat, Phosphorodithioic acid, mixed O, O’bis(1,3 dimethylbutyl and 1-methylethyl) esters, zinc salt

 

 

 

Zink-O,O-di(C1-14-alkyl)ditiofosfat  68649-42-3
Zink(blandade O,O-bis(sek-butyl och isooktyl))ditiofosfat  113706-15-3
Zink-O,O-bis(grenade och raka C3-8-alkyl)ditiofosfater 133628-63-4
Zink-O,O-bis(2-etylhexyl)ditiofosfat 4259-15-8
Zink-O,O-bis(blandade isobutyl och pentyl)ditiofosfat 68457-79-4
Zink(blandade O,O-bis(1,3-dimetylbutyl och isopropyl)ditiofosfat  84605-29-8
Zink-O,O-diisooktylditiofosfat 28629-66-5
Zink-O,O-dibutylditiofosfat 6990-43-8
Zink(blandade O,O-bis(2-etylhexyl och isobutyl och isopropyl)ditiofosfat 85940-28-9
Zink-O,O-bis(dodecylfenyl)ditiofosfat 54261-67-5
Zink-O,O-diisodecylditiofosfat 25103-54-2
Zink-O-(6-metylheptyl)-O-(1-metylpropyl)ditiofosfat  93819-94-4
Zink-O-(2-etylhexyl)-O-(isobutyl)ditiofosfat  26566-95-0
Zink-O,O-diisopropylditiofosfat  2929-95-5
Zink(blandade hexyl och isopropyl)ditiofosfat  68412-58-8
Zink(blandade O-(2-etylhexyl) och O-isopropyl)ditiofosfat 68909-93-3
Zink-O,O-dioktylditiofosfat 7059-16-7
Zink-O,O-dipentylditiofosfat 7282-31-7
Zink-O-(2-metylbutyl)-O-(2-metylpropyl)ditiofosfat  94022-84-1
Zink-O-(3-metylbutyl)-O-(2-metylpropyl)ditiofosfat  94022-85-2

I produktregistret finns det ca 30 olika ämnen/ämnesgrupper av denna typ.

Vanligen framställs ZnDDP genom att först bilda dialkylditiofosfater genom reaktion mellan fosforsulfid (P4S10) och alkoholer av önskad kolvätestruktur. Dessa neutraliseras sedan genom tillsättning av zinkoxid varvid ZnDDP erhålls. 

Zinkdialkyl- och diarylditiofosfater används i många smörjoljor som antinötningsmedel. Dessa föreningar är multifunktionella genom att de även är antikorrosiva och antioxidativa. De har använts sedan 1930-talet och är idag det dominerande antinötningsmedlet och förekommer i så gott som samtliga motoroljor på marknaden. 

ZnDDP används i motoroljor, hydrauliska pumpar, växlar, kraftöverföringar och vid metallbearbetning. Vanligen utgör ZnDDP ca 1 % i dessa oljor och verkar genom att skapa ett skyddslager på metallytor vid högre tryck och temperatur. Antinötningsmedel som fungerar på detta sätt brukar kallas EP-tillsatser, där EP står för ”extreme pressure”. Det karaktäristiska för denna typ av ämnen är att de vid ett visst givet tryck och temperatur sönderdelas och med sina funktionella grupper (svavel och/eller fosfor) reagerar med järnet i metallen. Dessa oorganiska järnsulfider och/eller järnfosfider som bildas ger extremt starka skikt på metallytorna och ger dessutom lägre friktionskoefficient.

sidtopp


Kontaktperson: Margareta Östman,  08-519 411 62
Kemikalieinspektionen Box 2, 172 13 SUNDBYBERG, kemi@kemi.se
08-519 411 00* fax 08-735 7698