Kemikalieinspektionens logotyp
column.gif (842 bytes)

Teknisk beskrivning av ämnet


tillbaka


In English

 

Väteperoxid (IUPAC)  (uppdaterad 2010)

 

Cas-nr: 7722-84-1
Synonym: Vätesuperoxid
Fysikaliska data:
Smältpunkt: -
Kokpunkt: 150 °C
Ångtryck: 0,39 kPa
(30 °C)
Vattenlöslighet: oändlig

Väteperoxid är en färglös vätska med stickande lukt. Den är löslig i vatten och i eter. Väteperoxid löst i vatten är en mycket svag syra. Ämnet är däremot ett mycket effektivt oxidationsmedel. Syre avges lätt från väteperoxid, vilket påskyndas av metaller, metallsalter, alkali och värme.

Väteperoxid säljs i koncentrationer från 3 % till 90 %. För att förhindra nedbrytning tillsätts många ganger någon stabilisator, exempelvis N-fenylacetamid.

Tillverkning av väteperoxid sker oftast genom oxidation av en antrakinon. Antrakinonen hydrogeneras till en hydrokinon över en katalysator av nickel eller palladium. Därefter oxideras hydrokinonen med luft tillbaks till antrakinonen, samtidigt som väteperoxid bildas.

I Sverige sker en betydande produktion av väteperoxid. 2008 tillverkades 206 000 ton. Världsproduktionen uppgår till cirka 3000 000 ton och tillverkningen växer kraftigt i framförallt Kina. 1995 användes inom EU 48 % av väteperoxiden för blekning av pappersmassa, 7 % för textil och 38 % för framställning av andra kemikalier.

Väteperoxid är en viktig kemikalie för blekning av papper och textilier och den har fått ökad betydelse i samband med minskad klorblekning. Vid blekning förstörs föreningar, som ger fibern färg. Dessa kan innehålla dubbelbindningar, ofta med heteroatorner, karbonyl och fenylringar i konjugerade system. Dubbelbindningar epoxideras av väteperoxid och det konjugerade systemet förstörs därmed.

Övriga användningsområden av väteperoxid är för tillverkning av epoxider, peroxider, perborater, som initiator i polymerreaktioner, för hårblekning; som desinfektionsmedel och för vattenbehandling.

sidtopp


Kontaktperson: Margareta Östman,  08-519 411 62
Kemikalieinspektionen Box 2, 172 13 SUNDBYBERG, kemi@kemi.se
08-519 411 00* fax 08-735 7698