Kemikalieinspektionens logotyp
column.gif (842 bytes)

Teknisk beskrivning av ämnet


tillbaka

In English

 

Etylacetat 

        

 
CAS-nr 141-78-6
Synonymer
Ättiksyraetylester
Fysikaliska data
Smältpunkt: -84 °C
Kokpunkt: 77,1 °C
Ångtryck: 12,4 kPa
 (25°C)
Vattenlöslighet:  80 g/l  (25°C)

Etylacetat är en färglös vätska med angenäm fruktdoft. Den är mycket flyktig och brandfarlig. Ämnet är blandbart med de flesta organiska vätskor och vatten. Liksom andra estrar sönderfaller etylacetat lätt när syra eller bas tillsätts.

Ämnet tillverkas från etanol och ättiksyra med svavelsyrakatalys. En alternativ syntesväg är från acetylen via acetaldehyd med en aluminiumalkoxid som katalysator. Etylacetat tillverkas i Sverige, produktionen var 2004 ca 31 000 ton.

Etylacetat används som lösningsmedel för bindemedel (naturliga eller konstgjorda) främst i färger och limmer. Vid tillverkning av konstläder och linoleum används etylacetat som ”cellulose nitrate solvent”. Etylacetat är också ett extraktionsmedel vid extraktion av t.ex. fetter, oljor, antibiotika, hartser och gummi. Etylacetat är tillåtet lösningsmedel för livsmedelsaromer och en av ingredienserna i den svenska produkten Salubrin.

 

sidtopp


Kontaktperson: Margareta Östman,  08-519 411 62
Kemikalieinspektionen Box 2, 172 13 SUNDBYBERG, kemi@kemi.se
08-519 411 00* fax 08-735 7698